OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE BURSA VİLAYETİ'NİN KÜTAHYA SANCAĞINA BAĞLI KÜÇÜK BİR YERLEŞİM BİRİMİOLAN "ESKİŞEHİR",1925 YILINDA VİLAYET OLDU. CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSE PEK ÇOK İLKLERE İMZA ATARAK TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNİ ALDI. İKİ ÜNİVERSİTESİ VE GELİŞMİŞ ALTYAPIYA SAHİP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİYLE DE ÖNEMİ KATLANARAK BÜYÜYOR.

 

 

 

*YERALTI ZENGİNLİKLERİ:

Türkiye'nin en büyük ve en düzenli Organize Sanayisi'ne sahip Eskişehir'de lokomotif sektörler madencilik,seramik ve makina imalatı.yeraltı zenginlikleri ve hammaddeleri bol.Ulusal ve uluslararası ekonomik durgunluklarda sanayisi en az etkilenen il ve elektrik tüketimindeTürkiye'de 21.sırada.

Dünyada en iyi ve en çok "Lületaşı"üreten,Lületaşı işlemeyi sanat haline getiren tek il.

İhracatının yarısı madencilik ve seramik sektörlerinden oluşurken,ilçelerinden biri 1.sınıf,dördü 3.sınıf ve ikisi de 4.sınıf gelişmişlik düzeyinde.

Türkiye'de hava kirliliği şampiyonluğundan 41.sıraya kadar gerileyen örnek il Eskişehir aynı zamanda huzurlu ve sakin bir il.

Eğitim alanında okuma yazma oranı Türkiye ortalaması yüzde 80 iken,Eskişehir'de yüzde 95

*Okullaşma oranı yüzde 100

*Ankara,İstanbul ve İzmir dışında ilk iki devlet üniversitesine (Anadolu ve Osmangazi üniversitesi) sahip eğitimseviyesi yüksek il.

*Türkiye'deki öğretim üyelerinin yüzde 3.42'sine sahip ikinci il.

*Türkiye'de kişi başına en fazla profesör düşen il.

*Kişi başına milli geliri 3 bin 314 dolar ile Türkiye'de 15. sırada ve Türkiye ortalamasının üzerinde olan Eskişehirin,gayrisafi milli hasıladaki payı da yüzde 1.2.

*Sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasında 6.sırada yeralan Eskişehir,Birleşmiş milletler teşkilatı verilerine göre,yaşanabilirlik ve gelişmişlik

açısından Türkiyede 3.il.

*Kendi kendine yetebilen Eskişehir'in nüfusunun yüzde 75'i kentte,yüzde 25'i köylerde yaşıyor.

*Kişi başına gelir ve kurumlar vergisinde Türkiyede 5.sırada.

*İlk özel bankayı kuran il

*Kişi başına düşen otomobil sayısında Türkiye de 6.sırada.

*Eskişehir,iş gelirini en fazla bilimsel,teknik ve serbest meslek elemanlarından sağlayan 19 il içinde 1.sırada yer alırken,kişi başına düşen ihracat 765 dolar,kişi başına düşen ithalat 591 dolarla Türkiye ortalamasının üzerinde ve işsizlik oranında da yüzde 10.7 ile 19 il içerisinde 7.sırada.

*Sağlık açısından Türkiye 4.'sü olan Eskişehir'de ortalama yaşam süresi 69.4.

*Yıllık nüfus artışı 0.156.

*Merkezinden Porsuk nehri geçen ,kara,demiryolu kavşağı olan,şifalı su ve hamamları ile meşhur Eskişehir,talih oyunlarına para harcamada Türkiye'de 15.sırada.

*Uluslararası festivale sahip.

*Ortalama hane halkı sayısı 3.3 kişi.

*Ev kiralarının en pahalı olduğu 6.il

*Halkın yüzde 93'ünün tv'si,yüzde 40'ının çamaşır makinası,yüzde 26'sının otomobili var.650.000 nüfusu ile Türkiye'de 32.il.

*Hane halkından 1.5 birey çalışıyor.

*Batısı 2.derece,doğusu 3.derece deprem bölgesi.

*En gelişmiş ve emniyetli tutukevine sahipken,en önemli tutukluları da bünyesinde barındırıyor.

*100 bin kişiye düşen suç sayısı 586.

*yüzde 85'i sosyal güvenlik kapsamında.Faal nüfusun yüzde 18'i 'S.S.K','BAĞKUR' ve 'EMEKLİ SANDIĞI'ndan gelir elde ediyor.